EMTİA TAŞIMA SİGORTASI

EMTİA TAŞIMA SİGORTASI

Emtia Taşıma Sigortası

Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi teminat altına alınır.

Bu sigorta ile sigorta konusu emtea için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları


Yukarıda verilen doküman listesine "İlgili Dokümanlar (Genel Şartlar, Klozlar)" linkinden ulaşılabilir.

İlgili Dokümanlar

Emtia Taşıma Sigortası Bilgilendirme Formu